Cihazlar və onların iş prinsipi. 6-cı sinif

KurvimetrKurvimetr - xəritə üzrə məsafəni təyin etmək üçün istifadə edilən ölçü cihazıdır. Səyahətlərin planlaşdırılması prosesində lazım olur və keçiləcək məsafə haqqında təsəvvür almağa kömək edir. Onun köməyi ilə əyri xətlərin ölçüsünü, müəyyən miqyasda xəritəyə gətirilmiş yolların uzunluğunu ölçmək asan olur.
Kurvimetr bir kiçik çarxlı portativ mexaniki cihazdır, onun köməyi ilə sizi maraqlandıran marşrut üzrə keçirirsiniz və yerdə kilometrlərdə siferblatda real məsafəni alırsınız. Kurvimetrin siferblatı müxtəlif miqyaslı xəritələr üçün cədvəllərə 1:5000-i, 1:20000-i və 1:50000-i malikdir. Kurvimetr metr cədvəlinə malikdir. Bölmənin qiyməti 1 santimetrə uyğundur.

MenzurkaMenzurka mayelərin və istəlinən formalı bərk cisimlərin həcmlərini ölçmək üçün istifadə olunan, üzərində şkalası olan şəffaf qabdır.

OdometrOdometr­ -təkərin dövrlərinin sayını ölçmək üçün olan cihazdır. Onun köməyi ilə nəqliyyat vasitəsinin keçdiyi yol ölçülə bilir.