fiziki tərbiyə

Bədənin əyilmə qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi. 6-cı sinif