Fransız dili

Forumlar » 6-cı sinif » Fransız dili
Səhifələr: 1
RSS
Fransız dili
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Fransız dili” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Səhifələr: 1
Forumlar » 6-cı sinif » Fransız dili