Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)

Forumlar » 6-cı sinif » Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
Səhifələr: 1
RSS
Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Səhifələr: 1
Forumlar » 6-cı sinif » Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)