Rus dili (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)

Forumlar » 7-ci sinif » Rus dili (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
Səhifələr: 1
RSS
Rus dili (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
“Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyi
7-ci sinif rus-dili dərsliyi və müəllim üçün vəsait çox gec çap olunmuş, məktəblərə vaxtında çatdırılmamışdır.Məzmuna gəldikdə isə mətnlər müasir tiplidir,məzmunları maraqlıdır.Qrammatik material çalışmalarının bir çoxu qəlizdir.Qrammatik materialın qismən dəyişdirilməsi təklif edirəm.
Səhifələr: 1
Forumlar » 7-ci sinif » Rus dili (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)