Fransız dili

Forumlar » 8-ci sinif » Fransız dili
Səhifələr: 1
RSS
Fransız dili
“Fransız dili” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Fransız dili" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Səhifələr: 1
Forumlar » 8-ci sinif » Fransız dili