Rus dili

Forumlar » 8-ci sinif » Rus dili
Səhifələr: 1
RSS
Rus dili
“Rus dili” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Rus dili” dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Учебник "Русский язык" в 8 классе меня, как педагога русского языка и литературы удовлетвораяет, т.к. в ней доступно для учащихся даются задания и по граммматике, и по лексике, и по орфографии. Также даются тексты воспитательного, нравственного и патриотического характера. Учащиеся много узнают о своём крае, о природе Азербайджана, о людях искусства и др.
Səhifələr: 1
Forumlar » 8-ci sinif » Rus dili