Ədəbiyyat (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)

Forumlar » 8-ci sinif » Ədəbiyyat (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)
Səhifələr: 1
RSS
Ədəbiyyat (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)
“Ədəbiyyat” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Ədəbiyyat” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Səhifələr: 1
Forumlar » 8-ci sinif » Ədəbiyyat (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)