Biologiya

Forumlar » 9-cu sinif » Biologiya
Səhifələr: 1
RSS
Biologiya
“Biologiya” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
daxili orqanların sayı
9 -sinif biologiya,müəlliflər: Yaşar Seyidli,Nailə Əliyeva,Xumar Əhmədbəyli.səhifə 23 -də sual 2-nin 1)Buxar halında suyun molyar kütləsi 18q/mol-a bərabərdir.Maye halında olan suyun molyar kütləsi isə daha yüksəkdir.Bu nəyi göstərir? Bu sual elmi cəhətdən səhvdir.Maddənin molyar kütləsi onun aqreqat halından asılı deyil.Molyar kütlə Avoqadro ədədinə bərabər sayda molekulun qramlarla kütləsidir.Bu isə maddənin aqreqat halından asılı deyil.
Səhifələr: 1
Forumlar » 9-cu sinif » Biologiya