Azərbaycan tarixi

Forumlar » 9-cu sinif » Azərbaycan tarixi
Səhifələr: 1
RSS
Azərbaycan tarixi
“Azərbaycan tarixi” dərsliyinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
IX sinif Azərbaycan tarixi dərsliklərində (2012-ci il nəşri) xanlıqlar bölümündə müəyyən dəyişikliklərin edilməsi, məncə, lazımdır. Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış, ölkəni vahid dövlətdə birləşdirməyə çalışan xanlıqlar haqqında daha ətraflı məlumat vermək, digər xanlıqlar haqqında ümumi məlumat verilsə, daha yaxşı olardı. Rusiya-İran, Rusiya-osmanlı müharibələri, Azərbaycanın bölüşdürülməsi mövzularına diqqət artırılsa, yaxşsı olar.
Hörmətli Natiq müəllim. Sizin dərslik portalındakı müzakirələrdə fəal iştirakınız bizi çox sevindirir. 9-cu sinif "Azərbaycan tarixi" dərsliyi barədə bildirdiyiniz iradlar əksər tarix müəllimlərinin arzusu idi. Artıq bu dərsliyin materialları kurikulumla nəşr olunmuş 8-ci sinif "Azərbaycan tarixi" dərsliyində verilmiş və sizin qeyd etdiyiniz nöqsanlar aradan qaldırılmışdır.
Səhifələr: 1
Forumlar » 9-cu sinif » Azərbaycan tarixi