6-ci sinif

Forumlar » Monitorinq » 6-ci sinif
Səhifələr: Prev 1 2 3
RSS
6-ci sinif, 6-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
Xəyalə xanım salam. Siz fədakar birisiniz. Yəqin elə əmək haqqın məktəbdə qalır. Titikaka gölünın özəllikləri olmasaydı yəqin ki heç kim onun adını belə bilməzdi. Amma Cənubi Amerikada başqa göl olmadığına görə bu gölün adı məktəb coğrafiyasında çəkilir. Şagirdlərə kömək üçün bəzən özünüz də istiqamət verə bilərsiniz. Xəritələr Kartoqrafiya və Geodeziya komitəsinin məhsuludur. Onlar da maraqlıdır ki, atlas nəşr etsinlər. Sağlıq olsun görüşə bilsək sizə bu sahədə olan fikirlərimi deyərəm. Köklü dəyişiklik olmalıdır. Amma əvvəlki variantda atlasnəşr olunmasına dəyməz. Siz isə tam doğru etmisiniz. Uğurlar. Sağ olun.
Axşamınız xeyir! Müəlliflərə fikirlərimi səmimi qəbul etdikləri üçün təşəkkür edirəm. VI siniflər üçün "Riyaziyyat" dərsliyinin son səhifəsində (səh.198) sadə ədədlərlə bağlı verilmiş tarixi məlumatda (əslində müəlliflərin fikirlərində)sonuncu iki cümlədən başqa bütün fikirlər səhvdir. Əgər şagirdlər həmin alqoritmlə hərəkət etsələr, onda Eratosfen şəbəkəsində heç bir ədəd qalmaz.
Əvvəla, Eratosfen dərslikdə qeyd olunduğu kimi yox, eramızdan əvvəl 276-194-cü illərdə yaşamış yunan riyaziyyatçısı, astronomu və coğrafiyaşünasıdır. O, riyaziyyatda sadə ədələrin tapılması üsulunu vermişdir. Həm də "Eratosfen qəfəsi" adlanan bu üsul kitabda yazıldığı kimi deyil, aşağıdakı kimi tətbiq olunur:
1. Əvvəlcə 2-dən n-ə qədər ədədləri yazırıq(2,3,4,5,...,n).
2. Sonra 2-dən başqa bütün 2-yə bölünən ədədləri pozuruq.
3. Daha sonra 3-ə, 5-ə, 7-yə və s bölünən ədədləri bu ədədlər istisna olmaqla pozuruq.
4. Prosesi qeyd olunan qayda ilə mümkün olduğu qədər davam edirik.
Nəticədə 2-dən n-ə qədər (n daxil olmaya da bilər) sadə ədədlər alınır. Məlum olduğu kimi bu alqoritmin daha da ümumiləşmiş halı da var və bu üsul VI sinif şagirdlərinin başa düşə bilmələri üçün nisbətən çətindir.
Səmimiyyətlə...
vi-sinif Azərbaycan tarixi dərsliyi nəticə yönumlü yanaşma əsasinda hazirlanmışdir.Dərslik şagirdlərin nəyi bilməli nəyi bacarmalı olduğunu müəyyənləşdirir.Dərslikdə tarixi hadisələrin xronoloji çərçivədə öyrənilməsi hadisələrin baş verdiyi coğrafi məkani tanimaları gözlənilmişdir. Göyçay rayonunda keçirilən vi-sinif tarix dərsliklərinin müzakirəsi zamanı fikir və təkliflərimizi bildirdik vəyazılı təqdim etdik. Müəlliflərlə canlı ünsiyyətə görə TQDK-na təşəkkürümü bildirirəm.Dərsliklə bağlı bəzi təklifləri qeyd etmək istəyirəm.
1)Dərslikdə adı çəkilən arxeoloq M.Hüseynovun yaxşı olardı ki şəkli dərslikdə təqdim olunsun.
2)Nelit dövrundə evlərin çiy kərpicdən tikilməsi nə ilə bağlı verilmişdir?
3)səh-96-da senturion sözünün mənası açiqlansin.
4)səh 97-də katakomba qəbirlərin adı çəkilir.Yaxşı olardı ki küp qəbirlərin şəkilləri təqdim olunsun.
5)səh99-da şəkli verilən tunc təbərzinlər haqqında məlumat verilsin.
6)Mövzu 24-də yaxşı olardı ki alban vilayətləri və Amid döyüşü haqqında məlumat verilsin.
Dərsliklərin tərtibatı nəfsdir.Göz oxşayır.Şagirdlərin işləməsi üçün asan dildə tərtib olunub.Təşəkkürümü bildirirəm.
Sabahkı dərsim Göllər mövzusudur,dərsə hazirlaşarkən yenə dərsliklə mmv arasındakı uyunsuzluqla rastlaşdım-Öyrəndiklərinizi yoxlayın bölməsində
Bunları qeyd etməkdə məqsədim müəllifləri ittiham etmək deyil,sadəcə nəzərdən qaça bilər və gələn nəşrdə də eyni gedər .Əvvəlki qeydlərimi cavablandırdığınız üçün təşəkkürlər
Çox sağ olun,Nərminə xanım.Xoş sözləriniz mənə stimul verdi.Əmək haqqı məsələsinə düz toxundunuz:))Nərminə xanım,mənim kitabda və ya atlasda olan problemləri tez bir zamanda aradan qaldırıb həll etməyə gücüm çatır,sadəcə,siz bilirsiniz axı ucqar kəndlərdə yaşayan müəllimlər və şagirdlər var,onların dərslikdən başqa vəsaiti yoxdur.Mən onu da bilirəm ki,hələ bir qəzet və jurnala məqalə hazırlayarkən nə qədər araşdırma aparıram,nə qədər vaxt sərf edirəm.Kitab yazmaq asan iş deyil,siz bu yükü üzərinizə götürdünüz müəlliflərlə birgə,buna görə sizə minnətdarıq.Amma bəzi məqamları da qeyd etməliyik ki.fənnimizin səmərəsini daha inkişafyönümlü görək.Bütün şərhlərimi diqqətlə oxuyub hər bir məqamına reaksiya verdiyiniz üçün sizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm.
5-ci sinif "Azərbaycan tarixi" dərsliyi haqqında rəy maraqlıdır amma ümumiyyətlə bu dərslik deyil nağıl kitabıdır və artıq vaxt itkisindən başqa heç nəyə yaramır...
Salam. Göllər mövzusunda dərslik və MMV arasındakı qüsur nəzərimizdədir..Sag olun ki nöqsanları deyirsiniz. deməli dərsə qarşı məsuliyyətlə işləyirsiniz.
Biologiya VI sinif təkliflər

Qiymətləndirmə meyarlarını hər mövzunun sonunda (nümunə şəklində olsa belə) verməkdənsə zənnimcə aşağıdakı təklif etdiyim qaydada vermək daha faydalı olar.
Qiymətləndirmə meyarları
İzahetmə
Zəif
• Mövzu haqqında məlu-matı səthidir.
• Bəzi proseslərin iza-hında yanlışlığa yol verir.
• Nəticələri ümumiləş-dirmədə çətinlik çəkir.
Orta
• Mövzudan xəbəri var, cavabları əsasən düzgündür.
• Lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir.
• Yaradıcı tətbiqetmədə qismən çətinlik çəkir.
Yüksək
• Cavabları dolğundur.
• Mövzunun məzmunu-nu aça bilir.
• Nəticələri ümumiləş-dirməyi və yaradıcı tətbiq etməni bacarır.

Anoloji üsulla “Fərqləndirmə” və “Təsviretmə” üçün də uyğun cədvəl vermək olar.
İlkin olaraq nümunə şəklində metodik vəsaitdə səh.24-də verilən Qiymətləndirmə meyarları: İzahetmə; səh.26-da verilən, “Fərqləndirmə”, səh.29-da “Təsviretmə” ni saxlamaq olar.Təklif etdiyim ümumi cədvəli (“Fərqləndirmə” və “Təsviretmə” üçün də uyğun cədvəl verməklə) isə Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi bölməsində (səh.18-19) vermək olar. Sonrakı mövzular üçün isə hər dəfə Qiymətləndirmə meyarlarınən verilməsinə ehtiac yoxdur. Təklifim reallaşsa vəsaitdə nə dəyişər?
1. Əsasən: Dərsi tədris edən müəllimin öz işinə yaradıcı yanaşmasına şərait yaratmış olarıq. Yəni, müəllim mövzudan və şagirdin cavabından asılı olaraq müstəqil olaraq qiymətləndirmə aparacaq. Praktika göstərir ki, bütün mövzular üçün vəsaitdə verilən (nümunə şəklində olsa belə) meyarlar bəzi müəllimlərin müstəqil göstəricilərə istinad etməsinə “mane” olur. Deməli, biz istəmədən müəllim fəaliyyətini passivləşdiririk.
2. Qismən: Ümumi həcmə təsir etmiş olar. Müəlliflər üçün daha zəruri olan məlumatların verilməsinə müyyən qədər boş yer qalar.
Vəsaitdə demək olar ki, bütün mövzularda Mövzunun adı verilir? Alt standartlar göstərilir, dərsin məqsədi göstərilir, sonra isə müəlliflərin məqsədəuyğun saydıqları yeni təlim metodları müəyyən qədər təhlil olunur. Zənnimcə fəal dərsin tam mərhələləri əsasında bir neşə nümunə göstərmək daha yaxşı olardı. Verilən nümunələr müəllimlərin dərslərini fəal təlim üsullarına istinadən keçmələrinə metodik cəhətdən kömək etmiş olar. Mən ancaq mərhələləri göstərmişəm. Hər hansı mövzunu götürüb verlən mərhələlərə uyğun, yaradıcılıqla yanaşıb vermək olar.
Nümunə:
Mövzu:
Standart:
Məqsəd:
Təlimin forması: .
Təlimin üsulu:
Resurslar:
İnteqrasiya:
Dərsin tipi:
Motivasiya, problemin qoyulması:
Tədqiqat sualı:
Tədqiqatın aparılması:
Qrup 1.
Qrup 2.
Qrup 3.
Qrup 4.
Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi:
Ümumiləşmə və nəticə.
Yaradıcı tətbiq etmə.
Qiymətləndirmə.
Ev tapşırıqları.
“Ümumiyyətlə. əgər geniş mənada dərslikdə verilən mövzuların təhlil sxeminə və ya üsullara diqqət etsək, bəzi ixtisarlara və yeniliklərə ehtiyac var. Əgər dərslik komplektinə daxil olan müəllimlərə kömək məqsədilə yazılan metodik vəsaitdə dərsin mərhələləri verilibsə(fəal dərsin mərhələlərinin verilməsi lazımdır,amma metodiki vəsaitdə fəal dərsin mərhələləri tam açıqlanmayıb) və müəllim dərsi qeyd olunan mərhələlərlə qurursa, onda dərslikdə: Fəaliyyət, Öyrəndiklərinizi yoxlayın, Nə öyrəndiniz adı altında mövzunu parçalamağın nə dərəcədə əhəmiyyəti var? Qeyd edilən “sxem” üzrə mövzunun verilməsi formaca cəlb edici görünsədə, məzmunca çox zəif təsir bağışlayır. Çünki, dörd məzmun xətti ilə yazılması tələb olunan dərsiklikdə nəzəri materialın qoyulan tələblər səviyyəsində verilməsinə az yer qalır.”
Göründüyü kimi əgər fəal təlim üsulları ilə müəllim dərsi qursa onda dərlikdə “motivasiya” vermək, müxtəlif üsullarla sorğulara, tapşırıqlara yer vermək (Fəaliyyət, Öyrəndiklərinizi yoxlayın, Nə öyrəndiniz, Bilirsinizmi ) nə dərəcədə fayda verə bilər. Məllim eyni vaxtda həm dərslik əsasında qarşıya qoyulan tapşırıqları yerinə yetirsin, həm də nümunə şəklində sizə göndərdiyim kimi, yəni şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafına səbəb olacaq dərs desin. Buna zənnimcə vaxt çatdırmaq çətin olar.
Seminarda müəlliflərdən- Nailə Əliyeva qeyd etdi ki, dərsliyin quruluşu ilə bağlə təkliflər verilmir.
Bəs mənim həm dərslik portalında yerləşdirdiyim, həm də sizə göndərdiyim təkliflərə niyə reaksiya yoxdur?
Mövcud dərslikdə ilk mövzu “Vətənimizin təbiəi” verilib. Sonrakı movzularda canlılar, onlarda gedən həyati prosesslər məzmun xətti “gözlənilməklə” verilməyə cəhd edilib. Amma bitkilər aləminə daha çox yer ayrılıb. Vətən hamımıza əzizdir. Onun təbiəti haqqında dərslikdə yeri gəldikdə məlumat vermək daha yaxşı olardı. Əsl vətənpərlik zənnimcə, vətənin övladlarına düzgün təhsil vermək, onlarda bilik,bacarıq və vərdişlərin inkişafına çalışmaqdır. Biologiyanı bir elm kimi öyrənməyə başlayan şagirdə ilkin bioloji anlayışları öyrətməkdən başlamaq lazımdır. Əgər diqqət etsək görərik ki, Məzmun xətləridə bunu tələb edir.
- Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi
- Bioloji proseslər
- İnsan və onun sağlamlığı
- Canlılar və ətraf mühit
Məzmun xətləri gözlənilməklə təklif etdiyim şəkildə ( müzakirə, geniş təhlildən sona, yəqin ki, xüsusi əlavələr edilməklə) dərsliyin yazılmasını məqsədəuyğun hesab edirəm.
Birhüceyrəli canlılar:
-Bakteriyalar
-Göbələklər əsas nümayəndələri
-Bitkilər: əsas nümayəndələri
-Heyvanlar: əsas nümayəndələri
Verilən canlılarln quruluşu və müxtəlifliyi, yaşadığı mühitin spesifikliyi, oxşar və fərqli cəhətləri
Birhüceyrəli orqanizmlərdə əsas bioloji proseslər: qidalanma, çoxalma, böyümə və inkişaf, ifrazat. Təbiətdə yayılması, təbiətdə və insan həyatında əhəmiyyəti və s.
Qeyd olunan proseslərdə spesifiklik, oxşar və fərqli cəhətləri
Koloniya halında yaşayanlar
Əsas spesifik cəhətləri
Çoxhüceyrəli canlılar
Göbələklər
Bitkilər
Heyvanlar
Verilən canlılarln quruluşu və müxtəlifliyi, yaşadığı mühitin spesifikliyi, oxşar və fərqli cəhətləri
Çoxhüceyrəli orqanizmlərdə əsas bioloji proseslər: qidalanma, çoxalma, böyümə və inkişaf, ifrazat və s. Canlıların təbiətdə yayılması, canlılar və ətraf mühit, onların təbiətdə və insan həyatında əhəmiyyəti və s.
Qeyd olunan proseslərdə spesifiklik, oxşar və fərqli cəhətlər
Məzmun xətləri gözlənilməklə mövzular izah edildikdə sadədən mürəkkəbə doğru yanaşma daima diqqət mərkəzində olmalıdır, VI sinif həcmində, sonrakı siniflərdə, yəni sinifdən- sinifə keçdicə xüsusi yanaşmanı gözləməklə.
Ümumi rəydə verilən irad və təkliflərə müəlliflərin verdiyi bəzi cavablara münasibət bildirmək istəyirəm.
Ümumi rəydə səh.17. də yazılan “Yaranan fərdlər fərdi inkişafı dövründə (doğulandan ölənə qədər) dəyişilir” fikrinə düzgün olaraq irad bildiriblər. Ümumi rəydə təklif olunur ki, həmin cümlə yazılsın: ”Yaranan fərdlər fərdi inkişafı dövründə (mayalanma anından ölənə qədər) dəyişilir.
Müəlliflər isə həmin cümlənin “Yaranan fərdlər fərdi inkişafının doğulandan ölənə qədər olan dövründə dəyişilir” kimi yazılmasını düzgün sayır.
İzahat: Mən Ümumi rəydə verilən cümlənin elmi cəhətdən düzgün olduğunu qəbul edirəm. Çünki, canlılarda mühitin zərərli amillərinin təsirindən həm embrional, həm də postembrional inkişaf dövrlərində dəyişikliklər gedə bilər. Buna demək olar ki, bütün canlıların fərdi inkişafında təsadüf etmək olar.Məsələn, hamilə qadında rüşeyimin embrional inkişafının müəyyən mərhələsində dəyişiklik ola bilər. Qəbul edək ki, hamilə qadın kəskin radiyasyalı bir ərazidə yaşamalı olub ( və ya radyasiyanın təbii fonunun yüksək olduğu ərazidə). Kim deyərki, normadan kənar radiyasiya döldə və ya anada hər hansı dəyişiklik yaratmaz.
Ümumi rəydə səh.52-də yazılan ”Gövdə üzərində yarpaqlar və tumurcuqlar olur.Onun cavan hissəsi isə zoğ adlanır” fikrinə düzgün olaraq irad bildiriblər.
Ümumi rəydə təklif olunur ki, həmin cümlə yazılsın: “Gövdənin üzərində yarpaq və tumurcuq olan cavan hissəsi zoğ adlanır”.
İzahat: Əgər birinci cümləyə diqqət etsək: ”Gövdə üzərində yarpaqlar və tumurcuqlar olur”. Heç də bütün gövdələr üzərində yarpaq və tumurcuqlar olmur.Onda ikinci cümlədəki fikir: “Onun cavan hissəsi isə zoğ adlanır” birinci cümlə ilə uzlaşmır. Amma Ümumi rəydə zoğa verilən tərif: “Gövdənin üzərində yarpaq və tumurcuq olan cavan hissəsi zoğ adlanır”. Fikir tam aydındır, heç bir mübahisə doğurmur.
.Səh.79.Toxumu quruluşu.

Yazılıb: Toxum – qabıq, endosperm və rüşeymdən ibarətdir.
İzahat: İkiləpəli və birləpəli bitkilərin toxumlarının fərqli quruluşa malik olmasını öyrənəcək şagirddə toxum – qabıq, endosperm və rüşeymdən ibarətdir fikri müəyyən qədər çaşqınlıq yaradacaq. Həmin səhifədə lobya toxumunun quruluşu hissələri göstərilməklə yazıldığını görən şagird bu hissələr arasında endospermin olmadığını görəcək. Onda qeyd etdiyimiz kimi, toxum – qabıq, endosperm və rüşeymdən ibarətdir fikrini toxumun quruluşunu izah edərkən ilkin fikir kimi qeyd etmək şagirdi yanlış istiqamətə yönəldmiş olar.

Cavab:(Müəllif tərəfindən verilən). Burada toxumun ümumi quruluşu barədə məlumat verilir. Bəli, toxum qabıq, endosperm və rüşeymdən ibarətdir. Amma bu quruluşdan kənara çıxma da istisna deyil. Necə ki, ikiləpəli bağayarpağında bəzi əlamətlər birləpəlilərdə olduğu kimidir.
İzahat: Dərslik portalında yazdığım irada müəllifin cavabınıda sizə təqdim etdim.
Göründüyü kimi müəllif fikrinin üzərində dayanır:” Bəli, toxum qabıq, endosperm və rüşeymdən ibarətdir”.
Mən yazmışam: ”Həmin səhifədə lobya toxumunun quruluşu hissələri göstərilməklə yazıldığını görən şagird bu hissələr arasında endospermin olmadığını görəcək”.
Lobya toxumunda endosperm olmur, o toxumun ilkin inkişaf mərhələlərində ehtiyat qida maddələrini ləpə yarpaqlarına ötürərək (və ya ehtiyat qida maddələri ləpə yarpaqları tərəfindən sorulur) reduksiyaya uğrayır. Onda sual olunur: Reduksiya olunmuş hər hansı bir hissəni formalaşmış bir orqanizmin əsas quruluş hissəsi kimi göstərmək nə dərəcədə düzdür?...
Məlumat üçün bildirmək istəyirəm:
İkiləpəli bitki toxumlarını quruluşuna görə ayırmaq olar:
1. Endospermli ikiləpəli toxumların quruluşu
2. Endospermsiz ikiləpəli toxumların quruluşu
Endospermli ikiləpəli toxumların quruluşu – bu toxum tipinə göyrüşdə, pamidorda, tütündə, yerkökündə, yasəməndə, üzümdə, çətənədə və s. Ikiləpəli bitkilərdə rast gəlmək olar. Belə toxumlarda endosperm yaxşı inkişaf edir, toxumun əsas quruluş hissəsi kimi götürmək olar.
Endospermsiz ikiləpəli toxumların quruluşu- belə toxumlar əksər ikiləpəli
bitkilərə xas olur. Məs: lobya, noxud, günəbaxan, palıd, qoz, qovaq, ağcaqayın, şabalıd vəs. Belə toxumlarda endosperm ehtiyat qida maddələrini ləpə yarpaqlarına ötürərək reduksiyaya uğrayır , toxumun əsas quruluş hissəsi kimi götürmək olmaz.
Lənkəran Dövlət Universiteti,
Kimya-biologiya kafedrasının müdiri, dos.M.B.Hüseynov.
Əhmədov Natiq, Əhmədov Natiq,
9 saylı test. 10 sinif "Ümumi biologiya" dərsliyinin 3-cü və 4-cü paraqraflarında qeyd olunur ki, ribosomlar həm nüvədə sintez olunur, həm də, öz irsi məlumatı olan, mitoxondri və xloroplastların daxilində mövcuddur. Deməli ribosomlar hüceyrənin, mitoxondrilərin və xloroplastların irsi məlumatı əsasında sintez olunur. Yaşıl bitki hüceyrələrində hər üç struktur olduğu üçün burada ribosomlar 3 irsi məlumat əsasında qurulur.
P.S. Bu ribosomlar bir birindən fərqlənir. Hüceyrənin ribosomları 80S mitoxondri və plastidlərinki 70S olur. S- (çökmə sürətini xarakterizə edən) sedimentasiya əmsalı.

13 saylı test. 10 sinif "Zoologiya" dərsliyinin 93 - 95-ci səhifələrində yazılıb ki, quşların kloakasına böyrəklərin axarları (2 dənə), cinsiyyət vəzilərinin axarları (dişilərdə 1 ədəd) və bağırsaqlar açılır. Deməli toyuqlarda 3 axar və bağırsaq dəliyi. Əgər quşlarda sidik kisəsi reduksiyaya uğramasaydı ifrazat sisteminin quruluşu sürünənlərdə olduğu kimi kloakaya 1 axarla açılardı. Beləliklə toyuqlarda sidik kisəsi olsaydı onların kloakasına 2 axacaq açılardı (yumurtalıqdan və sidik kisəsindən gələn).

18 saylı test. Embrional dövr doğulma və ya yumurtadan çıxma anana qədər davam edir "Ümumi biologiya" §22. Bunu nəzərə alsaq testin cavabı pələng və gürzə olmalıdır. Çünki baliqlarda bütün ontogenezləri zamanı bir qan dövranı olur, qurbağalarda isə iki qan dövranı kürüdən çıxandan sonra, yəni postembrional dövrdə əmələ gəlir.

22 saylı test. İkiqat çiçəkyanlığı olan bitkilərdə çiçəyin qeyri-əsas hissələrinin sayı 4-ə bərabərdir: çiçək saplağı, çiçək yatağı, kasa yarpaqları, ləçəklər ("Botanika" 6 sinif, "Abituriyent" № 2, 2013). Sadə çiçəkyanlığında ləçək, və kasayarpaqları yoxdur, ancaq yarpaqcıq olur. Beləliklə sadə çiçəyi olan bitkilərin çiçəyində qeyri-əsas 3 hissə var (çiçək saplağı, çiçək yatağı və yarpaqcıqlar).
SALAM
Tağiyev Azad, yazdığınız rəyə həmmüəllifin münasibətini buradan oxuya bilərsiniz: http://derslik.edu.az/forums/14/115/722/#post722
İsmayilov Rafiq, əslində, elə bir bölmə əvvəlcədən var. Hər bir şəxs onu maraqlandıran sinif və fənlər üzrə ayrıca müzakirə aparmaq üçün Müzakirələr bölməsinə daxil olmalı, orada istədiyi sinif və fənlər siyahısından seçim edib, müzakirədə iştirak edə bilər. Sadəcə olaraq, müəllimlərin bir qismi fikrini yekun rəylərlə tanış olduqdan sonra Müzakirə bölməsinə deyil, Monitorinq bölməsinə yazmışdır ki, nəticədə belə vəziyyət yaranmışdır.
Səhifələr: Prev 1 2 3
Forumlar » Monitorinq » 6-ci sinif