1-ci sinif

Forumlar » Monitorinq » 1-ci sinif
Səhifələr: 1
RSS
1-ci sinif, 1-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
1-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
Səh.42 şəkillə mətn arasında uyğunsuzluq var: mətndı 3 oğlan, 1 üız adl çəkilir, şəkildə 2 oğlan, 2 qız görmək şagirdi çaşdırdı.
Həmçinin səmimilik, mənəviyyat anlayışını dərk etmək yaşlarına uyğun deyil.
Səh.44 Xoşlamadığım xüsusiyyətlər mpvzudu yaşlarına görə qəlizdir. X.Şirvaninin şeiri xüsusilə qəlizdir.
Məmmədova Sehranə, Səh. 43. Mətndəki adlar: Bayram, Aydın, Ayan, Maya - 2 oğlan, 2 qız.
Məmmədova Sehranə, 1-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində X.Şirvaninin şeri verilməyib.
İsmayilov Rafiq, bağışlayın, rəyimin yeri səhv düşüb, 1-ci sinif həyat bilgisi dərsliyi ilə əlaqədar iradımı bildirmişdim.
Səhifələr: 1
Forumlar » Monitorinq » 1-ci sinif