2-ci sinif

Forumlar » Monitorinq » 2-ci sinif
Səhifələr: 1
RSS
2-ci sinif, 2-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
2-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
Salam. Valideyinəm. 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyi səh.122, tapş.8, 2 -ci sinif məzmun standartlatında uyğundurmu? Belə qayda keçməyiblər axı.
2 ci sinif Azərb.dili dərsliyində "söz birləşməsi" məzmun standartlarında olmadığı halda, niyə 2016-cı il nəşrində monitorinqin nəticəsi nəzərə alınmadan təkrar salınıb? Eləcə də "mürəkkəb sözlər", tapşırıqlar uşaqlarda çətinlik yaradır.
Məmmədova Sehranə, Bu tapşırıq 4.1.4. standartına xidmət edir: Mətndə rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və tələffüzünü müəyyənləşdirmək üçün lüğətdən istifadə edir.
Məmmədova Sehranə, Söz birləşməsi ilə bağlı tapşırıqlar 4.1.6. Cümləni digər nitq vahidlərindən fərqləndirir. standartına xidmət edir. Söz birləşmələri də nitq vahididir. Cümləni bu nitq vahidindən fərqləndirmək üçün şagirdlər söz birləşməsinin nə olduğunu bilməlidirlər.
Səhifələr: 1
Forumlar » Monitorinq » 2-ci sinif