Azərbaycan dili

Forumlar » 1-ci sinif » Azərbaycan dili
Səhifələr: 1
RSS
Azərbaycan dili
“Azərbaycan dili” dərslik komplektinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Azərbaycan dili dərsliyində vətənpərvərlik haqqında mövzulara geniş yer verilsin. Hərflərin yazılış qaydası ilə bərabər birləşmə qaydaları da verilsin. Qrammatikaya az yer verilib, istərdik ki, qrammatikaya aid qaydalara geniş yer verilsin.
Əhmədova Ülviyyə, Təhsildə ilk növbədə baza keyfiyyətli olmalıdır. Baza isə hərflərin yüksək səviyyədə qavranması, öyrənilməsi ilə formalaşır. Nəzərə almaq lazımdır ki bütün şagirdlər yüksək intellektə malik deyil. Bu baxımdan da əgər bütün şagirdlərin əlifbanı yüksək səviyyədə öyrənməsi, qavraması üçün qramatikaya növbəti tədris ilindən başlamaq ən düzgünüdür. Unutmayaq ki, artıq yükləmə uğurun yox, uğursuzluğun açarıdır.

Ümumiyyətlə isə, tədris proqramı hazırlanarkən tibbi-psixoloji məsləhətləşmələr də aparılmaıldır ki, uşaqlar lüzumsuz yükləmələrə məruz qalmasın.
Səhifələr: 1
Forumlar » 1-ci sinif » Azərbaycan dili