User Posts Administrator

Posts Of Administrator
until
Səhifələr: 1
Fiziki tərbiyə
“Fiziki tərbiyə” fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsaitin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
“Dərslik portalı” haqqında fikir və təkliflər
“Dərslik portalı” haqqında fikir və təkliflər
9-cu sinif
9-cu sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
8-ci sinif
8-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
7-ci sinif
7-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
6-ci sinif
6-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
5-ci sinif
5-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
4-cü sinif
4-cü sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
3-cü sinif
3-cü sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
2-ci sinif
2-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
1-ci sinif
1-ci sinif üzrə dərsliklərin elmi-metodiki monitorinqinin nəticəsinin müzakirəsi
Səhifələr: 1