User Posts Allahverdiyeva Şövkət

Posts Of Allahverdiyeva Şövkət
until
Səhifələr: 1
Ədəbiyyat
7-ci sinifdə ədəbiyyat dərsliyini tədris edirəm.Ədəbiyyat dərsliyyində verilən mövzuları qənaətbəxş hesab edirəm.
Azərbaycan dili
7-ci sinifdə Azərbaycan dili dərsliyini tədris edirəm.Dərs dediyim müddətdə Azərbaycan dili dərsliyində hec bir çətinliklə rastlaşmadım.Ancaq dil qaydalarına verilən saatlar çox olsa dil qaydalarını daha dərindən mənimsətmək olar.
Səhifələr: 1