User Posts Musayeva Vüsalə

Posts Of Musayeva Vüsalə
until
Səhifələr: 1
Azərbaycan dili
Mən VII sinifdə Azərbaycan dilini tədris edirəm.Dərsliyin nüsxəsinə söz ola bilməz.Ancaq Azərbaycan dili dərsliklərində qaydalara daha çox yer verilsə şagirdlər üçün daha asan olardı.Qaydalar üzrə çalışmaları işlədikdə çətinlik çəkirlər.
Səhifələr: 1