User Posts Qasimova Aybəniz

Posts Of Qasimova Aybəniz
until
Səhifələr: 1
Azərbaycan dili
Azərbaycan dili kitabının 38-ci səhifəsindəki "Onlar kimdir" ..... İsgəndərin buynuzu ilə bağlı ifadəni tamamlayan müəllif bir neçə çaşdırıcı mətn verir.Şəkillər isə mətnlə bağlı heç bir fikri tamamlamır.
Səhifə 56 -da "Gürzə" mətnində məktəb illərindən xatirə danışan şagirdin adı Borya deyil Azərbaycanlı adı olsa daha məntiqə uyğun olardı
Ədəbiyyat kitabında Qarabağı və Şuşanı vəsf edən hekayələrdə rəsmlərdən istifadə edilməyib.
Səhifələr: 1