User Posts Məmmədova Vüsalə

Posts Of Məmmədova Vüsalə
until
Səhifələr: 1
Riyaziyyat (2015)
Salam.Yeni "Riyaziyyat-8" dərsliyində bəzi məsələlərin digər elmlərlə (fizika,informatika,­biologiya,astronomiy­a )ilə əlaqəli olmasının göstərilməsi çox təqdirəlayiqdir.Mənf­i tam üstlü qüvvətin əvvəl 8-ci sinif kitabin sonunda keçirilıirdi .İndi isə dərsliyin əvvəlində keçirilməsi daha yaxşıdır. Noqsanlarda vardir ki, onları da qeyd etmək istəyirəm.Misalın çox sadə həlli yolu olduğu halda cox dolayı yolla izah edilir .Məsələn:Üçhədlinin vuruqlara ayrilması və rasional ifadələrin sadələşdirilməsi mövzusunda verilən numunə 2 də kəsrin ixtisarı sadə yolla ixtisar oluna biləcəyi halda dolayi yolla gostərilmisdir. Məxrəcin irrasionallıqdan azad olunması mövzusunda numunə 2də izahı yaxşı verilib amma cavab səhv verilib.Həndəsə və riyaziyyatın bir yerdə verilməsini də yaxşı hesab etmirəm .
Səhifələr: 1