User Posts İsmayilova Sevda

Posts Of İsmayilova Sevda
until
Səhifələr: 1
Riyaziyyat
Salam hörmətli portal iştirakçıları. "Riyaziyyat 6 və 7" dərsliklərinə yazılan irad və təklifləriniz üçün təşəkkür edirəm. Nəzərinizə çatdırıram ki, təklif və iradlarınız nəzərə alınır və növbəti nəşrlərdə tətbiqi nəzərdə tutulur. Sağ olun.
Riyaziyyat
Hüseynova Kəklik,
Kəklik xanim. Məsləhətləriniz üçün çox sağ olun. Onları nəzərə almağa çalışacağıq. Sağ olun.
Riyaziyyat
Bayramova Sevda,
Salam. Sevda xanim. Məsləhətlərinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
Riyaziyyat
Nəbiyeva Elmira,
Salam Elmira xanim. Guman edirəm ki, səh. 191-dəki məsələləri həll edə bilmisiniz. Bu məsələlər faizə aid məsələlərdə (səh 69) olduğu kimi həll edilir.
çalışma 95-də cavab: 35dərəcə, çalışma 96-da cavab: 780 əyarlı, çaışma 97 1)-də cavab: 60 q-500 əyarlı, 165 q - 800 əyarlı, 2)-də 210 q- 600 əyarlı, 140 q- 900 əyqrlı, çalışma 98- 1)də 728 əyarlı, 2)-də 736 əyarlı.
Nümunə: çalışma 98 2)-in həlli:
640 əyar ----120 q
x əyar-------200 q
___________________
700 əyar ----- 320 q
Tənlik: 640 . 120 + 200.x= 700.320
x= 736 əyar
6-ci sinif
Salam, Əlinaz müəllim! Tövsiyyələriniz maraqlıdır və onları nəzərə almaq əlbəttə ki, yaxşı olardı. Düz xətlərin 3 qarşılıqlı vəziyyəti VII sinifdə geniş araşdırılacaq və burada paralellik və hərəkət vasitəsilə bir düz xəttin digərinin üzərinə salınması (üst-üstə düşməsi) geniş izah ediləcək. VI sinif müəllim üçün vəsaitdə iki düz xəttin 3 qarşılıqlı vəziyyətinin olduğu yazıldığı halda (səhifə 148) nə üçün iki hal götürüldüyünü yazırsınız? VI sinif səviyyəsində düz xətlərin əsas 2 qarşılıqlı vəziyyəti (paralellik və kəsişmə) izah edilir. "Üst-üstə" düşmə vəziyyəti isə paralelliyin bir halı kimi şagirdlərin nəzərinə çatdırılmışdır. Yəni onların da xüsusi halda paralel olduğu nümayiş etdirilir. Lakin VII sinif səviyyəsində ikidəyişənli xətti tənliklərin qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyəti araşdırılarkən paralel düz xətlərin heç bir ortaq nöqtəsi olmadığı, üst-üstə düşən düz xətlərin isə sonsuz sayda ortaq nöqtəsi olduğu öyrədiləcək.
Tövsiyyələrinizə görə təşəkkür edirəm və hər zaman yeni fikirlərinizi gözləyirəm
Hörmətlə, S. İsmayılova
6-ci sinif
Salam Əlinaz müəllim! Siz bu məsələləri düzgün olaraq qeyd etmisiniz. 20-ci məsələnin şərtində sonda "iki dəfə çox" deyil "iki dəfə az olar" şərti yazılmalı idi. 18-i məsələ də isə 190 detal əvəzinə 257 detal olmalıdır. Təşəkkür edirəm.
Hörmətlə, S. İsmayılova
6-ci sinif
Salam, Bayramov Paşa. Riyaziyyat -6 dərsliyinə rəyinizi bildirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Dərslikdə müəyyən nöqsanlar mövcuddur. Bu nöqsanlar əsasən tapşırıqların kitabın arxasında verilən cavablarında təzahür edir. Səhvlərin əksəriyyəti cavabların yığılması zamanı baş vermişdir. Bu bir qədər bizim dərslik müəllifi kimi ilk işimiz olmasından irəli gəlir. Bundan başqa dərsliyin yazılmasına verilən zamanın az olması da belə texniki nöqsanların baş verməsinin səbəblərindən olmuşdur (dərsliklərin yazılması ilə əlaqədar tenderin keçirilməsi haqqında elan keçən ilin aprel-may aylarına təsadüf edir). Amma nə olursa olsun, dərslikdə nöqsanın olması yol verilməzdir. Dərsliyin yazılmasında baş verən səhvlərə görə üzr istəyirik. Gələcək işlərimizdə belə halların aradan qaldırılmasına çalışacağıq.
Təşəkkür edirəm. Hörmətlə S.İsmayılova.
Səhifələr: 1