User Posts Həsənova Ülkər

Posts Of Həsənova Ülkər
until
Səhifələr: 1
İngilis dili
Dərslikdə verilmiş bəzi sözlər işlək deyil. (Səh. 142, marsupial, polyp). Dərsliyin sonunda verilmiş lüğətdə sözlərin ingiliscə izahı ilə yanaşı, Azərbaycan və rus dillərində tərcüməsinin də verilməsi yaxşı olar. Bu şagirdlər üçün müstəqil təlimə imkan yaradar. Eyni zamanda, bəzi tapşırıqların həcmi də böyükdür (səh. 28, 57, 94 və s.). Belə tapşırıqları 45 dəq ərzində yerinə yetirmək mümkün deyil.
Səhifələr: 1