User Posts Vəliyeva Nərmin

Posts Of Vəliyeva Nərmin
until
Səhifələr: 1
Azərbaycan dili
Elə fikirlşirəm ki,dərslikdəki mətnlər məzmun baxımından şagirdlərin düşünməyə sövq edir, tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir.Təklif edirəm ki,dil qaydalarının daha geniş və ətraflı verilməsi qaydaların daha dərindən öyrənməsilənə daha yaxşı təsir edər.
Şabran şəhər 3 nömrəli tam orta nəktəbin müəllimi Vəliyeva Nərmin
Səhifələr: 1