User Posts Məmmədova Sehranə

Posts Of Məmmədova Sehranə
until
Səhifələr: 1
1-ci sinif
Səh.44 Xoşlamadığım xüsusiyyətlər mpvzudu yaşlarına görə qəlizdir. X.Şirvaninin şeiri xüsusilə qəlizdir.
1-ci sinif
Səh.42 şəkillə mətn arasında uyğunsuzluq var: mətndı 3 oğlan, 1 üız adl çəkilir, şəkildə 2 oğlan, 2 qız görmək şagirdi çaşdırdı.
Həmçinin səmimilik, mənəviyyat anlayışını dərk etmək yaşlarına uyğun deyil.
2-ci sinif
2 ci sinif Azərb.dili dərsliyində "söz birləşməsi" məzmun standartlarında olmadığı halda, niyə 2016-cı il nəşrində monitorinqin nəticəsi nəzərə alınmadan təkrar salınıb? Eləcə də "mürəkkəb sözlər", tapşırıqlar uşaqlarda çətinlik yaradır.
2-ci sinif
Salam. Valideyinəm. 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyi səh.122, tapş.8, 2 -ci sinif məzmun standartlatında uyğundurmu? Belə qayda keçməyiblər axı.
Səhifələr: 1