User Posts Nəbili Bəhruz

Posts Of Nəbili Bəhruz
until
Səhifələr: 1
Coğrafiya
Türk Dünyası birliyi mövzusunda dövlətlərin yeri(Türkmənistan və Özbəkistan) səhv göstərilib .Avstraliya və Antarktidanın kəşfi mövzusunda ikinci materikin xəritəsi verilməyib,Yeni materiklərin kəşfi mövzusunda materiklərin xəritəsi olsaydı daha yaxşı olardı,Səma cisimləri mövzusunda şəkillər(səma cisimlərinin) yoxdur,Həyat planeti mövzusu ,faydalı qazıntılar mövzusunda onların şərti işarələri verilsəydi daha yaxşı olardı
Səhifələr: 1