User Posts Moderator

Posts Of Moderator
until
Səhifələr: Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 Next
Ərəb dili
“Ərəb dili” dərk komplektinin (2008-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
İnformatika
“İnformatika” dərslik komplektinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Texnologiya
“Texnologiya” fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsaitin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Musiqi
“Musiqi” fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsaitin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Təsviri incəsənət
“Təsviri incəsənət” fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsaitin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Azərbaycan dili
“Azərbaycan dili” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Riyaziyyat
“Riyaziyyat” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Azərbaycan dili (təlim rus dilində olan məktəblər üçün)
“Azərbaycan dili” (təlim rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Həyat bilgisi
“Həyat bilgisi” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
İngilis dili
“İngilis dili” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Rus dili
“Rus dili” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
“Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Fransız dili
“Fransız dili” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Alman dili
“Alman dili” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Ərəb dili
“Ərəb dili” dərslik komplektinin (2010-cu ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
İnformatika
“İnformatika” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Texnologiya
“Texnologiya” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Musiqi
“Musiqi” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Təsviri incəsənət
“Təsviri incəsənət” dərslik komplektinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Fiziki tərbiyə
“Fiziki tərbiyə” fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsaitin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Azərbaycan dili
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Azərbaycan dili” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Riyaziyyat
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Riyaziyyat” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Ədəbiyyat
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Azərbaycan dili (təlim rus dilində olan məktəblər üçün)
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Azərbaycan dili” (təlim rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Azərbaycan tarixi
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Azərbaycan tarixi” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Səhifələr: Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 Next