User Posts Moderator

Posts Of Moderator
until
Səhifələr: Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12
Ümumi tarix
2013-cü ilə qədərki "Qədim dünya tarixi" və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Ümumi tarix” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Həyat bilgisi
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Həyat bilgisi” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Fizika
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Fizika” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Biologiya
“Biologiya” dərslik komplektinin müzakirəsi
Coğrafiya
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Coğrafiya" dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
İngilis dili
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "İngilis dili" dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Rus dili
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Русский язык” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Ədəbiyyat (təlim rus dilində olan məktəblər üçün)
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Ədəbiyyat” (təlim rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Fransız dili
2013-cü ilə qədərki nəşrlər və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Fransız dili” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
İnformatika
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “İnformatika” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Texnologiya
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Texnologiya” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Təsviri incəsənət
“Təsviri incəsənət” dərslik komplektinin müzakirəsi
Musiqi
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Musiqi” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Fiziki tərbiyə
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Fiziki tərbiyə” dərslik komplektinin (2013 və 2015-ci il nəşrləri) müzakirəsi
Səhifələr: Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12