User Posts Moderator

Posts Of Moderator
until
Səhifələr: Prev 1 ... 4 5 6 7 8 ... 12 Next
Ədəbiyyat (təlim rus dilində olan məktəblər üçün)
“Ədəbiyyat” (təlim rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin (2009-cu ilə qədərki nəşrlər)müzakirəsi
Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
“Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Rus dili
“Rus dili” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı
“Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Astronomiya
“Astronomiya” dərsliyinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Ədəbiyyat (təlim rus dilində olan məktəblər üçün)
“Ədəbiyyat” (təlim rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Rus dili
“Rus dili” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
İnformatika
“İnformatika” dərsliyinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
İnsan və cəmiyyət
“İnsan və cəmiyyət” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Fizika
“Fizika” dərsliyinin (2013-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
İngilis dili
“İngilis dili” dərsliyinin (2014-cü ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Fransız dili
“Fransız dili” dərsliyinin (2008-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
“Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı
“Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Azərbaycan dili
“Azərbaycan dili” (2012-ci ilə qədərki variativ nəşrlər) dərsliklərinin müzakirəsi
Cəbr
“Cəbr” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Həndəsə
“Həndəsə” dərsliyinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Ədəbiyyat
“Ədəbiyyat” dərsliyinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Azərbaycan tarixi
“Azərbaycan tarixi” dərsliyinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Yeni tarix
“Yeni tarix” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Fizika
“Fizika” dərsliyinin (2009-cu ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Kimya
“Kimya” dərsliyinin (2009, 2013-cü il nəşrləri) müzakirəsi
Biologiya
“Biologiya” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Coğrafiya
“Coğrafiya” dərsliyinin (2012-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Azərbaycan dili (təlim rus dilində olan məktəblər üçün)
“Azərbaycan dili” (təlim rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Səhifələr: Prev 1 ... 4 5 6 7 8 ... 12 Next