User Posts Moderator

Posts Of Moderator
until
Səhifələr: Prev 1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 Next
Ədəbiyyat (təlim rus dilində olan məktəblər üçün)
“Ədəbiyyat” (təlim rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
İngilis dili
“İngilis dili” dərsliyinin (2009-cu ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Rus dili
“Rus dili” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Rus dili (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
“Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Fransız dili
“Fransız dili” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
İnformatika
“İnformatika” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Rəsmxət
“Rəsmxət” dərsliyinin (2011-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Azərbaycan dili
“Azərbaycan dili” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki variativ nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Azərbaycan dili" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Cəbr
“Cəbr” dərsliyinin müzakirəsi
Həndəsə
“Həndəsə” dərsliyinin (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) müzakirəsi
Ədəbiyyat
“Ədəbiyyat” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Ədəbiyyat" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Azərbaycan tarixi
“Azərbaycan tarixi” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Azərbaycan tarixi" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Ümumi tarix
“Orta əsrlər tarixi” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Ümumi tarix” dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Fizika
“Fizika” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Fizika" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Kimya
“Kimya” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Kimya" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Biologiya
"Zoologiya" dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Biologiya” dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Coğrafiya
“Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası” (2011-ci il nəşri), "Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası" (2011-ci il nəşri) dərsliklərinin və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Coğrafiya" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Azərbaycan dili (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)
“Azərbaycan dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Azərbaycan dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Ədəbiyyat (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)
“Ədəbiyyat” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Ədəbiyyat” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
İngilis dili
“İngilis dili” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "İngilis dili" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Rus dili
“Rus dili” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Rus dili” dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Rus dili (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün)
“Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Fransız dili
“Fransız dili” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış "Fransız dili" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Alman dili
“Alman dili” dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Alman dili" dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
İnformatika
“İnformatika” (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “İnformatika” dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Səhifələr: Prev 1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 Next