User Posts Hüseynova Kəklik

Posts Of Hüseynova Kəklik
until
Səhifələr: 1
Riyaziyyat
04.06.2014
Səhifə 18 də kəsrin ixtisari tərifində -surət və məxrəcin eyni ədədə bölunməsinə ixtisar deıilir .Bu şəkildə verilsəydi yaxşı olardı

Mövzuda verilən izahatlar və calışmalar təqdirəlayiqdir
Səhififə 22 dəkəsrləri ortaq məxrəcə ğətirməyiverdiyi kimi ortaq surətə gətirməyi dəversəydi yaxşı olardı.
Səhifə 86 da (-4).(-3) hasilində nəticə ya -12 ya da 12 olmalıdır - cümləsi şağirdləri caşdıra bilər
Riyaziyyat
Sehife 9 da arasdirma zamani sualin qoyulusu bele qoyulmalidir.bölənlə­rin sayi 2 və 2-dən cox olanlari secin.
Səhifələr: 1