Xəbərlərs

29.06.2018

Coğrafiya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 11-ci siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat

29 iyun 2018-ci il tarixdə, saat 09:00-da Dövlət İmtahan Mərkəzində Coğrafiya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 11-ci siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış müəllif qrupunun iclası keçirilmişdir.

Gündəlik məsələ 5-ci və 6-cı tədris vahidi üzrə (“Qlobal problemlər və onların həlli yolları” və “Beynəlxalq inteqrasiya və qloballaşma”) hazırlanmış tapşırıq nümunələrinin müzakirəsi olmuşdur. Müzakirədə tədris vahidinə aid nümunələrin verilmiş mövzuları əhatə etməsi, “Coğrafi məkan”, “Təbiət” və “Cəmiyyət” məzmun xətləri üzrə bilik və bacarıqların aşkara çıxarılıb qiymətləndirilməsinə imkan verməsi yoxlanılmışdır. İclasda iştirak edən həmmüəlliflər tapşırıq nümunələri ilə bağlı fikirlərini bildirmiş, təkliflər vermişlər.

Növbəti iclasda (06 iyul 2018-ci il tarixdə, saat 09:00-da; ünvan: Abdulvahab Salamzadə küçəsi, 28, keçmiş Bakı Asiya Universitetinin binası, 4-cü mərtəbə) “Böyük summativ qiymətləndirmə 1”, “Böyük summativ qiymətləndirmə 2” və İllik material üzrə hazırlanmış tapşırıq nümunələrinin müzakirəsi aparılacaq.


Back to News