Xəbərlərs


10.07.2017 Coğrafiya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış işçi qrupunun iclası keçirilib.

10.07.2017 Ədəbiyyat (rus bölməsi) fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış müəllif qrupunun iclası keçirilib.

10.07.2017 İngilis dili fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “İngilis dili” vəsaitinin və 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
“İngilis dili” vəsaitinin və 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı müzakirə keçirilib.


06.07.2017 Tarix fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Tarix” vəsaitinin və 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması, 8-ci sinif üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Tarix” vəsaitinin və 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması, 8-ci sinif üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı iclas keçirilib.

06.07.2017 Biologiya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Biologiya” vəsaitinin və 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Biologiya” vəsaitinin və 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları”nın hazırlanması ilə bağlı iclas keçirilib.

05.07.2017 Ədəbiyyat (rus bölməsi) fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış müəllif qrupunun iclası keçirilib.

05.07.2017 Fizika fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçası üçün hazırlanmış tapşırıq nümunələrinin müzakirəsi aparılıb.

05.07.2017 Coğrafiya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış işçi qrupunun iclası keçirilib.

04.07.2017 Kimya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Kimya” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
“Kimya” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı müzakirə keçirilib.

03.07.2017 Azərbaycan dili fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış işçi qrupunun iclası keçirilmişdir.

30.06.2017 Riyaziyyat fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib. 

29.06.2017 Ədəbiyyat fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış işçi qrupunun iclası keçirilmişdir.

29.06.2017 Tarix fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Tarix” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
“Tarix” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müzakirə keçirilib.

29.06.2017 Biologiya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Biologiya” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Biologiya” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları”nın hazırlanması ilə bağlı iclas keçirilib.

29.06.2017 “Dərslik portalı” haqqında məlumat
“Dərslik portalı”nın 29 iyun 2017-ci il tarixinə olan vəziyyəti

23.06.2017 Rus dili fənnindən 9-cu siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
9-cu siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

23.06.2017 Riyaziyyat fənnindən 7-cı siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

23.06.2017 Coğrafiya fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

22.06.2017 Ədəbiyyat fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış işçi qrupunun iclası keçirilmişdir.