Xəbərlərs


22.06.2017 Tarix fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Tarix” vəsaitinin və 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması, 8-ci sinif üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Tarix” vəsaitinin və 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması, 8-ci sinif üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müzakirə keçirilib.

22.06.2017 Biologiya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Biologiya” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları”nın hazırlanması ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Biologiya” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları”nın hazırlanması ilə bağlı iclas keçirilib.

22.06.2017 İngilis dili fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “İngilis dili” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “İngilis dili” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı iclas keçirilib.

21.06.2017 Rus dili fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

21.06.2017 Ədəbiyyat (rus bölməsi) fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış müəllif qrupunun iclası keçirilib.

21.06.2017 Fizika fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Fizika” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
“Fizika” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı müzakirə keçirilib.

20.06.2017 Kimya fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Kimya” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları”nın hazırlanması ilə bağlı məlumat
Abituriyentlər, şagirdlər və müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin müəlliflərinin müəyyən edilməsi, vəsaitin strukturunun müəyyənləşdirilməsi, yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı iclas keçirilib.

19.06.2017 Azərbaycan dili fənnindən fənnindən 7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı yaradılmış işçi qrupunun iclası keçirilmişdir.

19.06.2017 İngilis dili fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəlliflər qrupunun iclası keçirilib.

16.06.2017 Coğrafiya fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

14.06.2017 Rus dili fənnindən 7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

14.06.2017 Fizika fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Fizika” vəsaitinin və X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları”nın hazırlanması ilə bağlı məlumat
Abituriyentlər, şagirdlər və müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin müəlliflərinin müəyyən edilməsi, vəsaitin strukturunun müəyyənləşdirilməsi, yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı iclas keçirilib.

13.06.2017 Kimya fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

12.06.2017 Azərbaycan dili fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
6-cı siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəlliflər qrupunun iclası keçirilib.

12.06.2017 İngilis dili fənnindən 7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında X sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə X siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəlliflər qrupunun iclası keçirilib.

09.06.2017 Riyaziyyat fənnindən 6-cı siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
6-cı siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

09.06.2017 Coğrafiya fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

08.06.2017 Ədəbiyyat fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” kitabçasının hazırlanması ilə bağlı məlumat
Gündəlik məsələ diaqnostik qiymətləndirmə üçün hazırlanmış tapşırıq variantlarının təhlili olmuşdur.

08.06.2017 Ümumi tarix fənnindən 7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
7-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.

08.06.2017 Biologiya fənnindən 8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında 10-cu sinif “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı məlumat
8-ci siniflər üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə 10-cu siniflər üçün “Qiymətləndirmə tapşırıqları” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müəllif qrupunun iclası keçirilib.