Xəbərlərs


11.01.2018 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzuların müzakirəsi

10.01.2018 Ədəbiyyat (rus bölməsi) fənni üzrə elmi-metodiki seminar
30 aprel 2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə III ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

09.01.2018 Kimya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi test tapşırıqlarının izahı

08.01.2018 Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənləri üzrə elmi-metodiki seminar
7 may 2017-ci il tarixdə ali təhsil müəssisələrinə I və IV ixtisas qrupları üzrə keçirilmiş qəbul imtahanlarında Azərbaycan dili fənnindən istifadə olunmuş test tapşırıqlarının elmi-metodiki təhlili

08.01.2018 İngilis dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə I, II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının nəticələrinin statistik göstəricilərinə əsasən abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri test tapşırıqlarının izahına dair metodik tövsiyənin müzakirəsi

05.01.2018 Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
DİM tərəfindən hazırlanan nəşr materiallarının müzakirəsi

04.01.2018 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzuların müzakirəsi

28.12.2017 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
2017-ci ildə qəbul imtahanlarında abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri test tapşırıqlarının izahı və metodik tövsiyə barədə materialın müzakirəsi

28.12.2017 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzuların müzakirəsi

27.12.2017 Rus dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə I-IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının nəticələrinin statistik göstəricilərinə əsasən abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri test tapşırıqlarının izahına dair metodik tövsiyənin müzakirəsi

27.12.2017 Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi test tapşırıqlarının izahı

26.12.2017 Kimya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Yeni test tapşırığı nümunələrinin elmi-metodiki baxımdan təhlili

25.12.2017 Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənləri üzrə elmi-metodiki seminar
7 may 2017-ci il tarixdə ali təhsil müəssisələrinə I ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtahanında Azərbaycan dili fənnindən istifadə olunmuş test tapşırıqlarının elmi-metodiki təhlili

25.12.2017 İngilis dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
Yeni test tapşırığı nümunələri haqqında məlumatın verilməsi

22.12.2017 Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi test tapşırıqlarının izahı

21.12.2017 Azərbaycan dili fənni (dövlət dili) üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ 2016-2017-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Azərbaycan dili fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqlarının müzakirəsi

21.12.2017 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
14 iyul 2017-ci il tarixdə ali təhsil müəssisələrinə III ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

21.12.2017 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzuların müzakirəsi

20.12.2017 Rus dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
Yeni test tapşırığı nümunələri haqqında məlumatın verilməsi

20.12.2017 Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar
IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili