Xəbərlərs


26.12.2014 Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
26 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 10:00-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

25.12.2014 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
25 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 11:00-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

25.12.2014 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
25 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 09:00-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO


24.12.2014 Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar
24 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 09:30-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

22.12.2014 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramları (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif dərslik komplektlərinin Lənkəran şəhərində müzakirəsi aparılacaqdır
27-28 dekabr 2014-cü il tarixdə Lənkəran şəhərində 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında Riyaziyyat, Fransız dili və Biologiya fənlərindən istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramları (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif "Riyaziyyat" və "Biologiya" dərslik komplektlərinin müzakirəsi aparılacaqdır.

22.12.2014 Azərbaycan dili və Ədəbiyyat fənləri üzrə elmi-metodiki seminar
22 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 13:30-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Azərbaycan dili və Ədəbiyyat fənləri üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

22.12.2014 İngilis dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar
22 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 11:30-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında İngilis dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

21.12.2014 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Alman dili fənnindən istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif “Alman dili” dərslik komplektinin Şəki şəhərində müzakirəsi
21 dekabr 2014-cü il tarixdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında Alman dili fənnindən istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif “Alman dili” dərslik komplektinin Şəki şəhərində müzakirəsini keçirmişdir.

21.12.2014 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında Fransız dili fənnindən istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Fransız dili” dərslik komplektlərinin Şəki şəhərində müzakirəsi
21 dekabr 2014-cü il tarixdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında Fransız dili fənnindən istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Fransız dili” dərslik komplektlərinin Şəki şəhərində müzakirəsini keçirmişdir.

21.12.2014 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında İngilis dili fənnindən istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif dərslik komplektinin Şəki şəhərində müzakirəsi
21 dekabr 2014-cü il tarixdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında İngilis dili fənnindən istifadə edilimiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramları (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif “İngilis dili” dərslik komplektinin Şəki şəhərində müzakirəsini keçirmişdir. VİDEO

20.12.2014 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Fizika fənni üzrə test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif dərslik komplektinin Şəki şəhərində müzakirəsi
20 dekabr 2014-cü il tarixdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Şəki şəhərində 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında Fizika fənnindən istifadə edilimiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramları (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif “Fizika” dərslik komplektinin müzakirəsini keçirmişdir. VİDEO

19.12.2014 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramları (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif dərslik komplektlərinin Şəki şəhərində müzakirəsi aparılacaqdır
20-21 dekabr 2014-cü il tarixdə 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında Fizika v Xarici dil (ingilis, fransız və alman dilləri) fənlərindən istifadə edilmiş test tapşırıqlarının və yeni təhsil proqramları (kurikulum) əsasında hazırlanmış 7-ci sinif "Fizika", "İngilis dili" və "Alman dili" dərslik komplektlərinin müzakirəsi aparılacaqdır.

19.12.2014 Riyaziyyat fənni üzrə elmi-metodiki seminar
19 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 12:00-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Riyaziyyat fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

19.12.2014 Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
19 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 10:00-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir.

18.12.2014 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
18 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 11:00-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

18.12.2014 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
18 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 09:00-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

17.12.2014 Rus dili (Azərbaycan bölməsi) fənni üzrə elmi-metodiki seminar
17 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 15:30-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Rus dili (Azərbaycan bölməsi) fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir.

17.12.2014 Rus dili və Ədəbiyyat fənləri (rus bölməsi) üzrə elmi-metodiki seminar
17 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 14:00-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Rus dili (rus bölməsi, Ana dili kimi) fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO

17.12.2014 Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar
17 dekabr 2014-cü il tarixdə, saat 09:30-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar keçirilmişdir. VİDEO