Xəbərlərs


11.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Həndəsə” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Həndəsə” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO


10.04.2014 6-cı sinif dərslik komplektlərinin monitorinqi haqqında məlumat
6-cı sinif dərslik komplektlərinin elmi-metodiki monitorinqi başa çatmışdır.

10.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

10.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin elmi metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

09.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Литература” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Литература” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

09.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

07.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Azərbaycan dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Azərbaycan dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

07.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Ədəbiyyat” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Ədəbiyyat” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

07.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

04.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Cəbr və analizin başlanğıcı” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Cəbr və analizin başlanğıcı” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO 

04.04.2014 Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminarda ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Həyat bilgisi” dərslik komplektinin müzakirəsi haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Həyat bilgisi” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

03.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

03.04.2014 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminarda ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Həyat bilgisi” dərslik komplektinin müzakirəsi haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Həyat bilgisi” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

02.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

02.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Rus dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Rus dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

02.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

31.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

31.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

28.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Cəbr və analizin başlanğıcı” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Cəbr və analizin başlanğıcı” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO