Xəbərlərs


28.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Coğrafiya” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Coğrafiya” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

27.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

27.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Həyat bilgisi” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Həyat bilgisi” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

19.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO


17.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

17.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “İngilis dili” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

14.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Riyaziyyat” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Riyaziyyat” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

14.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Coğrafiya” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Coğrafiya” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

13.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Ümumi tarix” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Ümumi tarix” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

13.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin müzakirəsi olmuşdur. 

12.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

12.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Rus dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Rus dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

12.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

11.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Kimya” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Kimya” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

07.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Riyaziyyat” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Riyaziyyat” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur.

07.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Coğrafiya” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Coğrafiya” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

06.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Ümumi tarix” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Ümumi tarix” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

06.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

05.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.