Xəbərlərs


06.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

05.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Rus dili” (tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

05.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Литература” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Литература” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

05.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

04.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Kimya” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Kimya” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO


03.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Azərbaycan dili” fənni üzrə (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Azərbaycan dili” fənni üzrə (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur.

03.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO 

03.03.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “İngilis dili” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

28.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Riyaziyyat” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Riyaziyyat” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur.

28.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Coğrafiya” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Coğrafiya” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

27.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Ümumi tarix” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Ümumi tarix” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur.

27.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Biologiya” fənni üzrə dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Biologiya” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

26.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

26.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Литература” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Литература” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO 

26.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

25.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Kimya” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Kimya” (2013-cü il nəşri) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

24.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Ədəbiyyat” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

24.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “İngilis dili” fənni üzrə dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

21.02.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Riyaziyyat” fənni üzrə dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Riyaziyyat” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO