Xəbərlərs


25.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Həndəsə” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Həndəsə” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

24.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

23.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Литература” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Литература” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

22.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

21.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Azərbaycan dili” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Azərbaycan dili” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

21.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

18.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Cəbr və analizin başlanğıcı” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Cəbr və analizin başlanğıcı” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

17.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Ən Yeni tarix” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Ən yeni tarix” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

17.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

16.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Astronomiya” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Astronomiya” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. 

16.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Rus dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Rus dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

14.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Ədəbiyyat” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Ədəbiyyat” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

14.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “İngilis dili” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

11.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Həndəsə” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Həndəsə” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO


10.04.2014 6-cı sinif dərslik komplektlərinin monitorinqi haqqında məlumat
6-cı sinif dərslik komplektlərinin elmi-metodiki monitorinqi başa çatmışdır.

10.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

10.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin elmi metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu siniflərində istifadədə olan “Ümumi biologiya” (variativ) dərsliklərinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

09.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün “Литература” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində istifadədə olan “Литература” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO

09.04.2014 Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu siniflərində istifadədə olan “Fizika” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur. VİDEO