Xəbərlərs


21.12.2017 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
14 iyul 2017-ci il tarixdə ali təhsil müəssisələrinə III ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

21.12.2017 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzuların müzakirəsi

20.12.2017 Rus dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
Yeni test tapşırığı nümunələri haqqında məlumatın verilməsi

20.12.2017 Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar
IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

20.12.2017 Rus dili (Azərbaycan bölməsi) fənni üzrə elmi-metodiki seminar
I ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

19.12.2017 Kimya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

18.12.2017 Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənləri üzrə elmi-metodiki seminar
Ali təhsil müəssisələrinə I ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında Azərbaycan dili fənnindən istifadə olunmuş test tapşırıqlarının elmi-metodiki təhlili

18.12.2017 İngilis dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
14 iyul 2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

15.12.2017 Riyaziyyat fənni üzrə elmi-metodiki seminar
II ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

15.12.2017 Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Gündəlik məsələ abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi test tapşırıqlarının izahı olub.

14.12.2017 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
14 iyul 2017-ci il tarixdə ali təhsil müəssisələrinə III ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

14.12.2017 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri test tapşırıqlarının izahına dair metodik tövsiyənin müzakirəsi

13.12.2017 Rus dili (Azərbaycan bölməsi) fənni üzrə elmi-metodiki seminar
II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

13.12.2017 Rus dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar
14 iyul 2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə II ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

13.12.2017 Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar
IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

11.12.2017 Alman dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə I, II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının nəticələrinin statistik göstəricilərinə əsasən abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri test tapşırıqlarının izahına dair metodik tövsiyənin müzakirəsi

11.12.2017 Fransız dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə I, II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının nəticələrinin statistik göstəricilərinə əsasən abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri test tapşırıqlarının izahına dair metodik tövsiyənin müzakirəsi

11.12.2017 Azərbaycan dili fənni üzrə hazırlıq kursu
8-ci dərsin mövzusu yeni tipli tapşırıqların təqdimatı olub.

11.12.2017 Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənləri üzrə elmi-metodiki seminar
30 aprel 2017-ci il tarixində III ixtisas qrupu və 22 iyul 2017-ci il tarixində I ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Azərbaycan dili fənnindən istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

11.12.2017 İngilis dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
14 iyul 2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili