Xəbərlərs


15.12.2013 AĞCABƏDİ ŞƏHƏRİNDƏ 6-CI SİNİF “BİOLOGİYA” DƏRSLİYİNİN MÜZAKİRƏSİ HAQQINDA MƏLUMAT
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Ağcabədi şəhərində 3 №-li məktəb- liseyin bazasında yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış 6-cı sinif “Biologiya” dərslik komplektinin müzakirəsini keçirmişdir. VİDEO

14.12.2013 AĞCABƏDİ ŞƏHƏRİNDƏ 6-CI SİNİF “AZƏRBAYCAN DİLİ” VƏ “ƏDƏBİYYAT” DƏRSLİKLƏRİNİN MÜZAKİRƏSİ HAQQINDA MƏLUMAT
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Ağcabədi şəhərində 3 №-li məktəb-liseyin bazasında yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış 6-cı sinif “Azərbaycan dili” və “Ədəbiyyat” dərsliklərinin müzakirəsini keçirmişdir. VİDEO


08.12.2013 NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA 6-CI SİNİF “TARİX” DƏRSLİKLƏRİNİN MÜZAKİRƏSİ HAQQINDA MƏLUMAT
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Naxçıvan şəhəri 14 №-li tam orta məktəbin bazasında yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış 6-cı sinif “Azərbaycan tarixi” və “Ümumi tarix”dərsliklərinin müzakirəsini keçirmişdir. VİDEO

07.12.2013 NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA 6-CI SİNİF “RİYAZİYYAT” DƏRSLİK KOMPLEKTİNİN MÜZAKİRƏSİ HAQQINDA MƏLUMAT
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Naxçıvan Regional Bölməsinin təşkilatçılığı ilə yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış 6-cı sinif “Riyaziyyat” dərsliyinin müzakirəsini keçirmişdir. VİDEO


03.12.2013 İbtidai sinif müəllimlərinin elmi-metodiki seminarı
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün 2013-cü ildə təkrar nəşr edilmiş “Həyat bilgisi” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.


28.11.2013 İbtidai sinif müəllimlərinin elmi-metodiki seminarı
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün 2013-cü ildə təkrar nəşr edilmiş “Rus dili” (təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəbləri üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

26.11.2013 İbtidai sinif müəllimlərinin elmi-metodiki seminarı
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün 2013-cü ildə təkrar nəşr edilmiş “Azərbaycan dili” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

25.11.2013 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Fransız dili” fənni üzrə dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Fransız dili” fənni üzrə dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat

21.11.2013 İbtidai sinif müəllimlərinin elmi-metodiki seminarı
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün 2013-cü ildə təkrar nəşr olunmuş “Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

20.11.2013 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Azərbaycan dili” fənni üzrə (təlim rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Azərbaycan dili” fənni üzrə (təlim rus dilində olan məktəbləri üçün) dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. 

19.11.2013 İbtidai sinif müəllimlərinin elmi-metodiki seminarı
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün 2013-cü ildə təkrar nəşr edilmiş “Riyaziyyat” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

18.11.2013 “Dərslik portalı” üçün nəzərdə tutulmuş materialların müzakirəsi
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün 2013-cü ildə nəşr edilmiş “Biologiya” dərslik komplektinin birinci yarımillik materiallarına dair hazırlanmış rəyin müzakirəsi olmuşdur.

15.11.2013 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Həyat bilgisi” fənni üzrə dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Həyat bilgisi” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur. 

14.11.2013 İbtidai sinif müəllimlərinin elmi-metodiki seminarı
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinifləri üçün 2013-cü ildə təkrar nəşr olunmuş “Rus dili” (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün) dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

12.11.2013 İbtidai sinif müəllimlərinin elmi-metodiki seminarı
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinifləri üçün 2013-cü ildə təkrar nəşr olunmuş “Həyat bilgisi” dərsliyinin müzakirəsi olmuşdur.

12.11.2013 “Dərslik portalı”nın müzakirəsi ilə bağlı məlumat
9 noyabr 2013-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə Təhsil Nazirliyinin birgə elektron “Dərslik portalı”nın yaradılması ilə bağlı müzakirə keçirilmişdir.

07.11.2013 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün “Təsviri incəsənət” fənni üzrə dərslik komplektinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı keçirilən seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı siniflərində istifadədə olan “Təsviri incəsənət” dərslik komplektinin müzakirəsi olmuşdur.