Xəbərlərs


26.12.2017 Kimya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Yeni test tapşırığı nümunələrinin elmi-metodiki baxımdan təhlili

25.12.2017 Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənləri üzrə elmi-metodiki seminar
7 may 2017-ci il tarixdə ali təhsil müəssisələrinə I ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtahanında Azərbaycan dili fənnindən istifadə olunmuş test tapşırıqlarının elmi-metodiki təhlili

25.12.2017 İngilis dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
Yeni test tapşırığı nümunələri haqqında məlumatın verilməsi

22.12.2017 Riyaziyyat fənni üzrə elmi-metodiki seminar
III ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

22.12.2017 Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi test tapşırıqlarının izahı

21.12.2017 Azərbaycan dili fənni (dövlət dili) üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
Gündəlik məsələ 2016-2017-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Azərbaycan dili fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqlarının müzakirəsi

21.12.2017 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
14 iyul 2017-ci il tarixdə ali təhsil müəssisələrinə III ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

21.12.2017 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzuların müzakirəsi

20.12.2017 Rus dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
Yeni test tapşırığı nümunələri haqqında məlumatın verilməsi

20.12.2017 Fizika fənni üzrə elmi-metodiki seminar
IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

20.12.2017 Rus dili (Azərbaycan bölməsi) fənni üzrə elmi-metodiki seminar
I ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

19.12.2017 Kimya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

18.12.2017 Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənləri üzrə elmi-metodiki seminar
Ali təhsil müəssisələrinə I ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında Azərbaycan dili fənnindən istifadə olunmuş test tapşırıqlarının elmi-metodiki təhlili

18.12.2017 İngilis dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar haqqında məlumat
14 iyul 2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

15.12.2017 Riyaziyyat fənni üzrə elmi-metodiki seminar
II ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

15.12.2017 Coğrafiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Gündəlik məsələ abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi test tapşırıqlarının izahı olub.

14.12.2017 Tarix fənni üzrə elmi-metodiki seminar
14 iyul 2017-ci il tarixdə ali təhsil müəssisələrinə III ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

14.12.2017 Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar
Abituriyentlərin cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri test tapşırıqlarının izahına dair metodik tövsiyənin müzakirəsi

13.12.2017 Rus dili (Azərbaycan bölməsi) fənni üzrə elmi-metodiki seminar
II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili

13.12.2017 Rus dili fənni üzrə elmi-metodiki seminar
14 iyul 2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə II ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının elmi-metodiki baxımdan təhlili