İstifadəçi profili


 

Seyidli Yaşar

Şəkil:
İş yeri: AMEA Zoologiya institutu, böyük elmi işçi
Haqqında: 10-11 Ümumi biologiya, 6-cı sinif biologiya dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin, 7-8 Zoologiya dərs vəsaitinin müəllifidir. Dərs proqramlarının müəllifi və "Biologiya məktəbdə" jurnalının baş redaktorudur.
Biologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. 50-dən çox elmi məqalə və əsərlərin müəllifidir.
Soyadı: SEYİDLİ
Adı: YAŞAR
Qeydiyyat: 26 dekabr 2013 saat 14:50