İstifadəçi profili


 

Zeynalli Güləmirzə

Şəkil:
İş yeri: Lənkəran rayonu, Şirinsu tam orta məktəbin Riyaziyyat müəllimi
Haqqında: 1985-ci ildə ADU-nun (indiki BDU) mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir.
Soyadı: ZEYNALLI
Adı: GÜLƏMİRZƏ
Qeydiyyat: 25 yanvar 2014 saat 19:12